Правила користування
системою вебвідображення інформації з Кредитного реєстру
Національного банку України

(редакція від 01 січня 2022 року)

Ці Правила визначають порядок отримання фізичними або юридичними особами інформації з Кредитного реєстру Національного банку України (далі – Кредитний реєстр), яка надається за допомогою системи вебвідображення інформації з Кредитного реєстру (далі – Система). Робота в Системі передбачає дотримання користувачами вимог цих Правил.

I. Терміни та скорочення

1.Вебвідображення інформації з Кредитного реєстру – інформаційний ресурс Національного банку України, сукупність даних, електронної(цифрової) інформації з Кредитного реєстру, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет після проходження автентифікації користувача.

2.Користувач – фізична особа, яка прийняла умови Правил та звернулася з запитом на отримання інформації з Кредитного реєстру.

3.Кредитний реєстр – інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну,використання та поширення (надання)інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов'язань за такими операціями, аналіз і класифікацію кредитів.

II. Доступ до Системи

4.Доступ до Системи надається всім зацікавленим особам відповідно до чинного законодавства України (Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про електронні документи та електронний документообіг", інших законів, нормативно-правових актів Національного банку України (в тому числі Положення про Кредитний реєстр Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 травня 2018 року № 50) та умов цих Правил.

III. Автентифікація Користувача

5.Автентифікація Користувача відбувається за допомогою Системи BankID НБУ відповідно до правил функціонування цієї системи. Послуга ідентифікації особи через Систему BankID НБУ надається безкоштовно.

6.Якщо в Користувача немає можливості скористатися Системою BankID НБУ, він може отримати інформацію шляхом надсилання до Національного банку України (далі – Національний банк) відповідної заяви.

IV. Отримання інформації із Системи та її подальше використання

7.Система надає Користувачу інформацію у формі звітів з Кредитного реєстру та Реєстру запитів/заяв до Кредитного реєстру Національного банку України в разі наявності відповідних даних. Інформація надається в режимі реального часу на безоплатній основі, кількість запитів не обмежена. Кожне звернення автентифікованого користувача до сторінки відображення звіту з Кредитного реєстру (в тому числі шляхом оновлення сторінки у веббраузері) реєструється системою як окремий запит.

8.Звіт з Кредитного реєстру, отриманий шляхом звернення до Системи, має інформаційний характер та не має юридичної сили офіційного документа.

9.Інформація з Системи не передається та не може бути передана іншим фізичним або юридичним особам без згоди особи, яка отримала інформацію. Виключається можливість передавання інформації з Системи на платній основі.

Інформація з Системи поширюється лише у спосіб, передбачений Системою. Інформація не поширюється засобами телефонного зв’язку, електронною поштою, іншими способами, не передбаченими Системою.

10.Національний банк не має право передавати дані про фізичну особу з Кредитного реєстру на запити третіх осіб, крім випадків, передбачених законами України.

У разі виявлення фактів або підозри про використання інформації з Системи не за призначенням та в інших випадках, які порушують роботу Системи, Національний банк залишає за собою право застосувати всі необхідні дії, спрямовані на недопущення/усунення порушень, захист інформації, захист прав та інтересів Національного банку.

V. Режим роботи Системи

11.Опрацювання запитів здійснюється в режимі онлайн цілодобово, за винятком випадків проведення профілактичних та регламентних робіт або настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють роботу Системи.

12.Національний банк забезпечує доступ Користувачів до Системи та інформації з Кредитного реєстру в режимі 24/7 (за виключення простоїв під час технічних збоїв).

13.Національний банк може негайно призупинити доступ до Системи повністю або частково, зокрема для технічного обслуговування.

14.Національний банк не може гарантувати, що телекомунікаційні мережі працюють без збоїв і помилок у роботі, які впливають на доступ до Системи та інформації, яка поширюється Системою. Національний банк не може надати жодних гарантій у зв’язку з цим і тому не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть стосуватися використання Інтернету та/або телекомунікаційних мереж під час роботи з Системою.

VI. Технічна підтримка Користувачів

15.У разі виявлення будь-яких помилок, що перешкоджають роботі Системи, пропонуємо скористатися формою зворотного зв’язку, розміщеною за посиланням: http://cr.bank.gov.ua/Contacts.

VII. Зворотній зв'язок

16.Користувач може надіслати свої пропозиції та зауваження щодо роботи Системи на електронну адресу: [email protected].

VIII. Порядок обробки персональних даних у Системі

17.У силу добровільної згоди з умовами Правил Користувач погоджується (дає свою згоду) на обробку його персональних даних з метою ідентифікації особи Користувача та пошуку інформації в Кредитному реєстрі та Реєстрі запитів/заяв до Кредитного реєстру Національного банку України.

18.З метою виконання запитів Користувачів Система може обробляти такі персональні дані Користувача: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), унікальний номер запису реєстру в Єдиному державному демографічному реєстрі, дані документів, що посвідчують особу.

19.Національний банк не надає персональні дані Користувача з Кредитного реєстру третім особам у комерційних цілях. Передавання персональних даних третім особам допускається за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані, у випадках, передбачених законами України.

IX. Зміна умов користування Системою

20.Національний банк може в будь-який час уносити зміни до цих Правил без попереднього повідомлення Користувачів. Інформація щодо змін умов користування Системою надається на головній сторінці вебсайту Системи. Відповідно Користувач приймає зобов’язання дотримуватися цих Правил та ознайомлюватися зі змінами до них під час кожного відвідування Системи.